Termes i condicions de les visites i serveis

Aquests són els termes i condicions que regulen els serveis de Psicologia en Càncer.

Pagament de les visites

Les visites a la consulta de Manresa o de Barcelona i a domicili es podran abonar abans o després de la sessió. Es podran pagar en efectiu, mitjançant Paypal (incloent targetes de crèdit i de dèbit)transferència bancàriafactura electrònica. Els pagaments via Paypal i transferència bancària es realitzaran només a través del web de Psicologia en Càncer.

Les visites per videoconferència (Skype) i per correu electrònic s’hauran d’abonar abans de la seva realització, mitjançant Paypal (incloent targetes de crèdit i de dèbit)transferència bancàriafactura electrònica. Els pagaments via Paypal i transferència bancària es realitzaran només a través del web de Psicologia en Càncer.

Condicions de devolució

Per qualsevol visita que s’hagi abonat abans de la seva realització es podrà sol·licitar la devolució del 100% de l’import fins a 24 hores abans de realitzar la visita, exceptuant les sessions amb modalitat de correu electrònic. Per sol·licitar una devolució caldrà enviar un email a administracio@psicologiaencancer.com.

Abonaments de 5 i de 10 visites

 • Totes les visites d’un abonament hauran de tenir el mateix format (és a dir, els abonaments de visites a la consulta només admetran visites a la consulta; els abonaments de visites per email només admetran visites per email, etc).
 • Els abonaments NO tenen data de caducitat.
 • L’import dels abonaments s’ha de satisfer al 100% abans de fer la primera visita.
 • Quan un usuari hagi adquirit un abonament, aquest podrà ser utilitzat per ell i pels seus familiars de
  primer i segon grau. Per a la resta de supòsits els abonaments són personals i intransferibles.
 • DEVOLUCIONS: Un cop adquirit un abonament, en cas de sol·licitar la devolució, només es tornarà el 100% de l’import si no s’ha fet cap de les visites. En cas d’haver fet almenys una visita, només es tornarà el 50% de l’import de les visites restants. Per sol·licitar una devolució caldrà enviar un email a administracio@psicologiaencancer.com.

Termes i condicions

Deixar de fumar

 • Un cop efectuat el pagament per participar al programa “Deixar de fumar” no s’admetrà cap devolució. Com a professional em comprometo a adaptar-ne el contingut i la forma tant com sigui possible a les característiques personals de l’usuari.

Regal Psicooncologia

 • Encara que el producte està pensat perquè una persona l’adquireixi amb intenció de regalar-lo a una altra, el beneficiari de la targeta regal podrà ser qualsevol persona, incloent la mateixa que ha fet l’adquisicó.
 • No s’admetran devolucions després d’haver-se fet la primera de les 3 visites.
 • Les visites es podran fer als despatxos de consulta de Manresa o de Barcelona, així com per Skype, sense que això doni dret a una reducció del preu.

Altres consideracions

 • Psicologia en Càncer es reserva el dret de modificar les seves tarifes i les condicions que se’ls apliquen en qualsevol moment. Les modificacions que es facin no afectaran els serveis i productes que ja s’hagin abonat.
 • Tots els imports estan especificats en euros (EUR). Psicologia en Càncer aplicarà un recàrrec del
  5% en el cas que una compra es faci amb una altra divisa.
 • Psicologia en Càncer emetrà una factura amb l’import abonat i amb la data en que s’hagi fet
  efectiu el pagament. Les factures corresponents a les visites de diagnòstic i suport/teràpia estan
  exemptes d’IVA, segons l’Article 20 de la Llei 37/1992 de l’impost sobre el valor afegit.
 • Qualsevol persona que estigui vinculada a alguna empresa o entitat amb la qual Psicologia en Càncer hagi establert un conveni de col·laboració gaudirà d’un descompte addicional del 10% en tots els serveis. El descompte s’aplicarà mitjançant un número de cupó que caldrà introduir a la pàgina de pagament de la botiga.
 • La ineficàcia de la teràpia psicològica no podrà ser motiu, en cap cas, de devolució dels imports satisfets.