Termes i condicions de les visites i serveis

Aquests són els termes i condicions que regulen els serveis de Psicologia en Càncer.

Les visites a la consulta i a domicili es podran abonar abans o després d’haver fet la visita. Els abonaments podran ser en efectiu, mitjançant Paypal (incloent targetes de crèdit i de dèbit) i per transferència bancària. Els pagaments via Paypal i transferència bancària es realitzaran només a través del web de Psicologia en Càncer. Aquest procés de pagament està automatitzat des de la botiga del web, a la qual es pot accedir amb aquest enllaç.

Les visites per videoconferència (Skype) i per correu electrònic s’hauran d’abonar abans de la seva realització, mitjançant Paypal (incloent targetes de crèdit i de dèbit) i per transferència bancària. Els pagaments via Paypal i transferència bancària es realitzaran només a través del web de Psicologia en Càncer. Aquest procés de pagament està automatitzat des de la botiga del web, a la qual es pot accedir amb aquest enllaç.

Primera visita gratuïta

La primera visita amb Psicologia en Càncer SEMPRE és gratuïta, en qualsevol dels seus formats (al despatx de consulta, a domicili, per Skype i per email). La primera visita es pot reservar per qualsevol via de comunicació amb el professional (veure al final d’aquesta pàgina). Si la reserva es fa a través del web, a la pàgina de confirmació, apareixerà un apartat on dirà “Tens un cupó?“. Introduint la paraula “primera” a aquesta casella, no es cobrarà cap import a l’usuari. El sistema està preparat perquè cada usuari només se’n pugui beneficiar una vegada.

Condicions de devolució

Per qualsevol servei o producte que s’hagi abonat abans de la seva realització es podrà sol·licitar la devolució del 100% de l’import fins a 24 hores abans de realitzar la visita, exceptuant les visites que s’hagin de fer amb format de correu electrònic. Per sol·licitar una devolució caldrà fer-ho enviant un email a administracio@psicologiaencancer.com.

Abonaments

 • Totes les visites d’un abonament hauran de tenir el mateix format (és a dir, els abonaments de visites a la consulta només admetran visites a la consulta; els abonaments de visites per email només admetran visites per email, etc).
 • Els abonaments NO tenen data de caducitat.
 • L’import dels abonaments s’ha de satisfer al 100% abans de fer començar a beneficiar-se’n.
 • Quan un usuari hagi adquirit un abonament, aquest podrà ser utilitzat per ell i pels seus familiars de
  primer i segon grau, i sempre que es refereixin a un mateix cas de diagnòstic. Per a la resta de supòsits els abonaments són personals i intransferibles.
 • DEVOLUCIONS: Un cop adquirit un abonament, en cas de sol·licitar la devolució, només es tornarà el 50% de l’import de les visites restants. Per sol·licitar una devolució caldrà fer-ho enviant un email a administracio@psicologiaencancer.com.

Termes i condicions

Deixar de fumar

 • Un cop efectuat el pagament per participar al programa “Deixar de fumar” no s’admetrà cap devolució. Com a professional em comprometo a adaptar-ne el contingut i la forma tant com sigui possible a les característiques personals de l’usuari.

Regal Psicooncologia

 • Encara que el producte està pensat perquè una persona l’adquireixi amb intenció de regalar-lo a una altra, el beneficiari de la targeta regal podrà ser qualsevol persona, incloent la mateixa que ha fet l’adquisicó.
 • No s’admetran devolucions després d’haver-se fet la primera de les 3 visites.
 • Les visites es podran fer als despatxos de consulta de Manresa o de Barcelona, així com per Skype, sense que això doni dret a una reducció del preu.

Altres consideracions

 • Psicologia en Càncer es reserva el dret de modificar les seves tarifes i les condicions que se’ls apliquen en qualsevol moment. Les modificacions que es facin no afectaran els serveis i productes que ja s’hagin abonat.
 • Tots els imports estan especificats en euros (EUR). Psicologia en Càncer aplicarà un recàrrec del
  5% en el cas que una compra es realitzi en una altra divisa.
 • Psicologia en Càncer emetrà una factura amb l’import abonat i amb la data en que s’hagi fet
  efectiu el pagament. Les factures corresponents a les visites de diagnòstic i suport/teràpia estan
  exemptes d’IVA, segons l’Article 20 de la Llei 37/1992 de l’impost sobre el valor afegit.
 • Qualsevol persona que estigui vinculada a alguna empresa o entitat amb la qual Psicologia en Càncer hagi establert un conveni de col·laboració gaudirà d’un descompte addicional del 10% en tots els serveis. El descompte s’aplicarà mitjançant un número de cupó que caldrà introduir a la pàgina de pagament de la botiga.
 • La ineficàcia de la teràpia psicològica no podrà ser motiu, en cap cas, de devolució dels imports satisfets. El professional té expressament prohibit garantir l’eficàcia dels seus serveis en compliment del Codi Deontològic del Psicòleg.