Skip to content

Termes i condicions de les visites i serveis

Aquests són els termes i condicions que regulen els serveis de Psicologia en Càncer.

Pagament de les visites

Les visites a la consulta de Manresa o de Barcelona i a domicili es podran abonar abans o després de la sessió. Es podran pagar en efectiu, mitjançant Paypal (incloent targetes de crèdit i de dèbit)transferència bancàriafactura electrònica. Els pagaments via Paypal i transferència bancària es realitzaran només a través del web de Psicologia en Càncer.

Les visites per videoconferència (Skype) i per correu electrònic s’hauran d’abonar abans de la seva realització, mitjançant Paypal (incloent targetes de crèdit i de dèbit)transferència bancàriafactura electrònica. Els pagaments via Paypal i transferència bancària es realitzaran només a través del web de Psicologia en Càncer.

Condicions de devolució

Per qualsevol visita que s’hagi abonat abans de la seva realització es podrà sol·licitar la devolució del 100% de l’import fins a 24 hores abans de realitzar la visita, exceptuant les sessions amb modalitat de correu electrònic. Per sol·licitar una devolució caldrà enviar un email a administracio@psicologiaencancer.com.

Regal Psicooncologia

  • Encara que el producte està pensat perquè una persona l’adquireixi amb intenció de regalar-lo a una altra, el beneficiari de la targeta regal podrà ser qualsevol persona, incloent la mateixa que ha fet l’adquisicó.
  • No s’admetran devolucions després d’haver-se fet la primera de les 3 visites.
  • Les visites es podran fer als despatxos de consulta de Manresa o de Barcelona, així com per Skype, sense que això doni dret a una reducció del preu.

Altres consideracions

  • Psicologia en Càncer es reserva el dret de modificar les seves tarifes i les condicions que se’ls apliquen en qualsevol moment. Les modificacions que es facin no afectaran els serveis i productes que ja s’hagin abonat.
  • Tots els imports estan especificats en euros (EUR). Psicologia en Càncer aplicarà un recàrrec del 5% en el cas que una compra es faci amb una altra divisa.
  • Psicologia en Càncer emetrà una factura amb l’import abonat i amb la data en que s’hagi fet efectiu el pagament. Les factures corresponents a les visites de diagnòstic i suport/teràpia estan
    exemptes d’IVA, segons l’Article 20 de la Llei 37/1992 de l’impost sobre el valor afegit.
  • Qualsevol persona que estigui vinculada a alguna empresa o entitat amb la qual Psicologia en Càncer hagi establert un conveni de col·laboració gaudirà d’un descompte addicional del 10% en tots els serveis. El descompte s’aplicarà mitjançant un número de cupó que caldrà introduir a la pàgina de pagament de la botiga.
  • La ineficàcia de la teràpia psicològica no podrà ser motiu, en cap cas, de devolució dels imports satisfets.
Back To Top
Busca