Protegir-se Del Sol

Protegir-se del sol

Cada cop s'insisteix més en la importància de les mesures per a protegir-se del sol. L'augment de la conscienciació respon a la preocupació segons la qual haver tingut cremades solars durant la infància i l’adolescència, fa augmentar el risc de tenir un melanoma a l’edat adulta. Però les campanyes de prevenció del melanoma topen amb la moda del bronzejat.
Llegeix-ne més
Preparar-se Per A La Cirurgia Oncològica

Preparar-se per a la cirurgia oncològica

La cirurgia oncològica és el tractament d'elecció per a la majoria de persones amb càncer, independentment que es complementi amb quimioteràpia i/o radioteràpia. El pacient pot viure el pas pel quiròfan amb estrès i ansietat, per por del procediment i per la trascendència de l'operació. Aquest article ajuda a preparar-se pels diferents moments de la cirurgia oncològica: abans, durant i després de la intervenció.
Llegeix-ne més
Efectes De La Quimioteràpia A Llarg Termini

Efectes de la quimioteràpia a llarg termini

Una preocupació habitual en les persones amb càncer són els possibles efectes de la quimioteràpia a llarg termini (anys després del tractament). Aquests efectes no es produeixen sempre, i depenen del tipus de tractament que s'ha seguit. Els més freqüents són la toxicitat cardíaca o neurològica i els dèficits de les funcions cognitives. Aquest article explica com mantenir la qualitat de vida amb els efectes de la quimioteràpia a llarg termini.
Llegeix-ne més
El Pacient Amb Càncer Al Final De La Vida

El pacient amb càncer al final de la vida

Tot i que els tractaments contra el càncer són cada cop més eficaços i la curació augmenta progressivament, moltes persones amb la malaltia no es podran curar i moriran. Els últims mesos són difícils per totes les emocions que experimenta el pacient i la família. Però també es poden convertir en una oportunitat per decidir com es volen viure. Aquest article parla del pacient amb càncer al final de la vida.
Llegeix-ne més