Prevenir El Càncer

Prevenir el càncer

És possible prevenir el càncer? Tal vegada aquesta sigui una de les preguntes que més es formulen quan es parla d’aquesta malaltia. Com en totes les patologies, agudes i cròniques, prevenir té més avantatges que curar: Evita el patiment i estalvia costos econòmics i socials. A més a més la prevenció de les malalties contribueix a fer que les persones es responsabilitzin de la seva pròpia salut.

Llegeix-ne més
Canvis Socials En El Càncer De Mama

Canvis socials en el càncer de mama

El càncer de mama és una de les malalties més conegudes, i de major impacte social i sensibilització. De tots els “dies mundials” dedicats a donar a conèixer a càncer, el 19 d’octubre com a Dia Mundial del Càncer de Mama és el més conegut. Grans canvis socials han permès aquest liderat.

Aquesta malaltia oncològica també és la que actualment es troba més assetjada pel que fa a la recerca científica sobre el seu tractament i curació, la que rep més recursos, i la que genera més literatura i més impacte als mitjans de comunicació. Però… com hem arribat fins aquí?

Llegeix-ne més
Cures Pal·liatives

Cures pal·liatives

Qué són les cures pal·liatives

Les cures pal·liatives són un tipus de tractament especial que s’ofereix a les persones que tenen una malaltia crònica que produeix símptomes físics i/o psicològics molt importants i que no es poden fer disminuir amb una estratègia terapèutica convencional.

Llegeix-ne més
Què és La Psiconcologia?

Què és la Psiconcologia?

Què és la Psiconcologia?

La Psiconcologia -o Psicologia Oncològica– és la branca de la Psicologia de la Salut que ofereix atenció i suport professionals a les persones que tenen càncer i al seus familiars: ajuda psicològica per afrontar el diagnòstic, l’evolució de la malaltia, el tractament i el pas pel sistema sanitari.

També intervé per donar suport emocional, i tractar, si s’escau, les psicopatologies relacionades amb el fet de tenir càncer, així com fer front al possible final de vida i el dol anticipat i posterior, en cas que la malaltia sigui incurable. La psiconcologia també es dirigeix al personal sanitari que treballa en el camp de l’oncologia.

Llegeix-ne més
Beneficis De L’exercici Físic

Beneficis de l’exercici físic

Què és l’exercici físic?

L’exercici físic és una de les activitats amb més impacte positiu a l’hora de protegir la salut i prevenir les malalties. Els beneficis de l’exercici físic són molt nombrosos i variats i la seva relació amb la bona salut és ja inqüestionable.

Abans d’entrar en matèria, cal distingir l’activitat física de l’exercici físic. L’activitat física és qualsevol tipus de moviment que realitza una persona (com ara portar la bossa de la compra); l’exercici físic és un moviment realitzat en el marc d’un programa més o menys estructurat, durant un temps determinat, amb una tècnica determinada i que persegueix uns objectius (com pot ser nedar 25 piscines).

Llegeix-ne més