Skip to content

Sota el nom de “càncer” hi ha més de 200 malalties diferents, cada una amb els seus símptomes, proves de diagnòstic, tractaments i conseqüències psicològiques. A aquestes pàgines hi trobarà informació sobre el càncer, actualitzada permanentment, i que podrà ajudar-lo/la a resoldre molts dels seus dubtes.

La informació d’aquestes pàgines no està pensada per substituir les visites mèdiques ni per arribar a conclusions clíniques, sinó per donar orientacions. Si sospita que pot patir alguna d’aquestes malalties, o ja la té i li sorgeixen dubtes, és necessari acudir a un metge.

Informació sobre el càncer

Tenir un tumor NO vol dir que es tingui càncer

No tots els tumors són de tipus cancerós. Atès que la paraula càncer implica malignitat, els anomenats tumors benignes no representen una amenaça per la vida. Es poden tractar amb més confiança de curar-los o, fins i tot, no tractar-los mentre s’observen, ja que poden passar dècades sense que creixin ni donin molèsties. Però que una persona tingui càncer, que vol dir que la malaltia és maligna, no significa que no hi hagi opcions de curar-se. Els tractaments són cada cop més eficaços i els seus efectes secundaris també estan cada cop més ben controlats.

Fases del càncer

La informació sobre el càncer passa per explicar-ne les fases. En general el càncer és una malaltia que evoluciona seguint aquestes etapes:

  • Fase de diagnòstic: El diagnòstic del càncer consisteix en les proves que es realitzen per determinar el tipus de malaltia oncològica que es té. La informació obtinguda ajudarà a prendre decisions sobre el tractament, per tal que aquest sigui el més eficaç possible.  L’ajuda psicològica en aquest moment contribueix a reduir l’impacte del diagnòstic a la persona amb la malaltia i a la seva família, així com a ajudar a la presa de decisions i a obtenir informació sobre el càncer. També ajuda a gestionar les reaccions habituals davant de la malaltia, com els símptomes d’ansietat o de depressió, la por, la ràbia, la desesperança o l’insomni.
  • Fase de tractament: El tractament del càncer és l’aplicació d’un tipus de teràpia (o més d’un, simultanis o seqüencials), per reduir la mida del tumor o eliminar totalment les cèl·lules tumorals.  Els tractaments més habituals són la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia, encara que cada cop apareixen opcions més innovadores i personalitzades. A nivell psicològic s’ajuda a gestionar les reaccions emocionals i a conviure amb els efectes secundaris del tractament. Es tracten les possibles psicopatologies que puguin aparèixer i es dóna suport a la família per alleujar el seu patiment.
  • Fase lliure de malaltia: Les persones que acaben el tractament i es donen per curades passen per una fase anomenada “d’interval lliure de malaltia”. En molts casos aquesta fase dura la resta de la vida (és a dir, no hi ha una recaiguda). A poc a poc la persona recupera la seva vida normal, tot i que segueix controls periòdics per assegurar que aquesta recaiguda no es produeix. El psicooncòleg pot ajudar a recuperar el ritme anterior a la malaltia, fins on es pugui, i a gestionar la por de la recaiguda.
  • (Possible) Fase de recidiva: La recidiva o recaiguda del càncer es produeix quan després d’haver-se donat per finalitzat el tractament i que la persona es consideri curada, la malaltia torna a fectar el mateix pacient. Aleshores es plantegen noves línies de tractament a seguir. Psicològicament se sol viure com una derrota, per això el psicooncòleg ajuda a reduir el malestar i acompanya la persona i la seva família en aquest patiment.
  • (Possible) Fase de malaltia avançada i dol anticipat: De vegades el tractament contra el càncer no aconsegueix curar la malaltia: aquesta es pot estendre i afectar òrgans adjacents o a distància (metàstasis). Quan aquesta extensió de la malaltia no es pot aturar i el deteriorament és progressiu el tractament mèdic i psicològic consisteix a pal·liar els símptomes per alleujar el patiment de la persona malalta i de la seva família, per tal de mantenir el confort tant com sigui possible. El psicòleg pot ajudar a preparar els últims dies de vida, a fer un repàs vital per tal que la persona mori havent conclòs que la seva vida ha tingut sentit i pot acompanyar la família en el dol.

Informació sobre el càncer per parts del cos

A les següents pàgines hi trobarà informació sobre el càncer dividida en les parts del cos en que és més habitual que aparegui: prevenció, símptomes, diagnòstic i pronòstic, tractament, conseqüències psicològiques més destacades, evolució i notícies sobre els avenços mèdics i científics en aquesta malaltia. La informació està en constant actualització.

CÀNCER DE BUFETA

CÀNCER DE BUFETA

TUMOR CEREBRAL

Tumor cerebral - Psicologia en Càncer

CÀNCER DE COLL D'ÚTER

Càncer de cervix - Psicologia en Càncer

CÀNCER DE COLON

CÀNCER DE COLON

CÀNCER D'ESÒFAG

CÀNCER D'ESTÓMAC

Càncer d'estómac - Psicologia en Càncer

CÀNCER DE FETGE

càncer de fetge - Psicologia en Càncer

CÀNCER D'INTESTÍ PRIM

Càncer d'intestí prim

CÀNCER DE LARINGE

CÀNCER DE LARINGE

CÀNCER DE MAMA

CÀNCER DE MAMA

CÀNCER NASOFARINGI

CÀNCER NASOFARINGI

CÀNCER<br /> D'OVARI

Càncer d'ovari - Psicologia en Càncer

CÀNCER DE PÀNCREES

càncer de pàncrees - Psicologia en Càncer

CÀNCER DE PELL I MELANOMA

Càncer de pell

CÀNCER DE PRÒSTATA

CÀNCER DE PRÒSTATA

CÀNCER DE PULMÓ

Càncer de pulmó - Psicologia en Càncer

CÀNCER DE RONYÓ

CÀNCER DE RONYÓ

CÀNCER DE TESTICLE

Càncer de testicle - Psicologia en Càncer

CÀNCER DE TIROIDE

Càncer de tiroide - Psicologia en Càncer

LEUCÈMIES<br /> (TOTS ELS TIPUS)

Leucèmia - Psicologia en Càncer

LIMFOMA<br /> NO HODGKIN

Linfoma no hodgkin - Psicologia en Càncer

LIMFOMA<br /> TIPUS HODGKIN

MIELOMA

MESOTELIOMA (TOTS ELS TIPUS)

Mesotelioma

MIELOMA MÚLTIPLE

Mieloma Múltiple - Psicologia en Càncer

OSTEOSARCOMA (TUMOR OSSI)

Osteosarcoma

SARCOMA DE TEIXITS TOUS

sarcoma de teixits tous
Back To Top
Busca