Psicologia Positiva en càncer

La Psicología Positiva és l’estudi de les fortaleses i virtuts humanes, que permeten adoptar una perspectiva més oberta respecte del potencial humà i les seves motivacions i capacitats.

Per això resulta útil fins i tot per a les persones que no tenen cap problema, ni cap causa per la qual se’ls podria aconsellar que anéssin al psicòleg: simplement volen descobrir potencialitats que tenen amagades i que els poden ajudar a millorar alguns aspectes de la seva vida o de les seves relacions.

Read more
No necessites un psicooncòleg

No sempre necessites un psicooncòleg

El psicooncòleg és un professional que facilita l’ajuda psicològica a les persones que tenen o han tingut càncer, els seus familiars, i els professionals que treballen amb els malalts oncològics. Però no sempre és imprescindible.

Fa un temps em va consultar una senyora a qui havien diagnosticat un càncer de mama. Vam estar parlant de com se sentia i de com el diagnòstic i el tractament afectaven la seva vida normal. Resumint la conversa em va dir “penso molt en el càncer, i en la quimioteràpia, i de tant en tant ploro una mica, però res més“. I jo li vaig respondre: “Vostè no necessita un psicooncòleg“.

Read more