Psicooncòlegs: Els psicòlegs del càncer

Psicooncòlegs: Els psicòlegs del càncer

Aquest article és una còpia literal de la carta "Psicooncòlegs: Els psicòlegs del cáncer" que va publicar el 19 d'octubre l'escriptor Carlos G. Miranda al diari "20 minutos". Podeu trobar la font primària a aquest enllaç. Només hi he afegit les imatges, que no formaven part del text original.
Read more
Quan reaccionem al càncer amb ràbia - Psicologia en Càncer

Quan reaccionem al càncer amb ràbia

Les reaccions davant del càncer són molt variades. Les més habituals són la tristesa, la por i la ràbia, i sovint es combinen entre elles. Cadascuna dóna lloc a situacions particulars, de manera que convé analitzar-les una a una. Aquest article parla de quan reaccionem al càncer amb ràbia: què hi ha al darrera d'aquesta emoció, en quins moments es produeix i com la podem reduir.
Read more
Ajuda psicològica per a pacients de càncer - Psicologia en Càncer

10 beneficis de l’ajuda psicològica per a pacients de càncer

La Psicooncologia és una disciplina encara poc coneguda. Moltes persones amb càncer no saben que hi ha un camp d'expertesa dins de la Psicologia centrat en els pacients oncològics i els seus familiars. I quan ho descobreixen, no sempre saben com se'n poden beneficiar. Aquest article concreta 10 beneficis de l'ajuda psicològica per a pacients de càncer.
Read more

Viure amb una colostomia

Algunes persones que han estat operades per un càncer colo-rectal han de viure amb una colostomia. A banda del temps necessari per acostumar-s'hi, el que més preocupa a la majoria de pacients colostomitzats és si els altres notaran que porta la bossa. Aquest article explica com cuidar la colostomia i resol alguns dubtes per ajudar a fer una vida el més normal possible.
Read more
Actualitat - Psicologia en Càncer

L’ús de l’humor en càncer

L'ús de l'humor en càncer aixeca controvèrsia. D'una banda pot ajudar a una persona, o al seu entorn, a rebaixar la tensió que provoca el fet de saber que té càncer. De l'altra pot resultar ofensiu si no és acceptat pel pacient o si toca certs aspectes de la seva vida o de la seva malaltia. En general pot ser una bona eina si s'utilitza de manera adequada i acceptada. Parlem de l'ús de l'humor relacionat amb el càncer.
Read more