Reaccionar Al Càncer Amb Por - Psicologia En Càncer

Reaccionar al càncer amb por

  • 10 de novembre de 2017
La por és una de les reaccions més freqüents quan ens diagnostiquen càncer, durant el tractament, i també després. Reaccionar al càncer amb por és normal per les conseqüències que anticipem, i eliminar del tot aquesta por no sembla un objectiu assequible. Però sí que podem fer que l'ansietat sigui menor i ens afecti menys la qualitat de vida.
Llegir
Psicooncòlegs: Els Psicòlegs Del Càncer

Psicooncòlegs: Els psicòlegs del càncer

  • 26 d'octubre de 2017
Aquest article és una còpia literal de la carta "Psicooncòlegs: Els psicòlegs del cáncer" que va publicar el 19 d'octubre l'escriptor Carlos G. Miranda al diari "20 minutos". Podeu trobar la font primària a aquest enllaç. Només hi he afegit les imatges, que no formaven part del text original.
Llegir
Quan Reaccionem Al Càncer Amb Ràbia - Psicologia En Càncer

Quan reaccionem al càncer amb ràbia

  • 7 de setembre de 2017
Les reaccions davant del càncer són molt variades. Les més habituals són la tristesa, la por i la ràbia, i sovint es combinen entre elles. Cadascuna dóna lloc a situacions particulars, de manera que convé analitzar-les una a una. Aquest article parla de quan reaccionem al càncer amb ràbia: què hi ha al darrera d'aquesta emoció, en quins moments es produeix i com la podem reduir.
Llegir
Ajuda Psicològica Per A Pacients De Càncer - Psicologia En Càncer

10 beneficis de l’ajuda psicològica per a pacients de càncer

  • 18 de maig de 2017
La Psicooncologia és una disciplina encara poc coneguda. Moltes persones amb càncer no saben que hi ha un camp d'expertesa dins de la Psicologia centrat en els pacients oncològics i els seus familiars. I quan ho descobreixen, no sempre saben com se'n poden beneficiar. Aquest article concreta 10 beneficis de l'ajuda psicològica per a pacients de càncer.
Llegir

Viure amb una colostomia

  • 20 d'abril de 2017
Algunes persones que han estat operades per un càncer colo-rectal han de viure amb una colostomia. A banda del temps necessari per acostumar-s'hi, el que més preocupa a la majoria de pacients colostomitzats és si els altres notaran que porta la bossa. Aquest article explica com cuidar la colostomia i resol alguns dubtes per ajudar a fer una vida el més normal possible.
Llegir