Skip to content

Propietat del lloc web

El titular de www.psicologiaencancer.com (“el web”) és JOAN SALVADOR VILALLONGA I VILARMAU, amb domicili a Manresa. El contingut del web es compon d’informació dels serveis i informació que ofereix el titular sota la marca comercial “Psicologia i Càncer”.


Acceptació de les condicions d’ús

L’accés al web suposa l’acceptació de les condicions d’ús que regeixen el lloc a cada moment. El titular es reserva el dret de modificar aquestes condicions per millorar el servei i garantir-ne l’ús més òptim per part dels seus usuaris. Es considera usuari qualsevol persona que, en nom propi o en representació d’una altra persona física o jurídica, accedeix als continguts del web.


Propietat intel·lectual

La plantilla “Responsivo” amb la qual s’ha elaborat aquest web és propietat intel·lectual de Webempresa. Les imatges es recullen amb llicència Creative Commons “Reconeixement – CompartirIgual” (by-sa). El codi font, els dissenys gràfics, els textos, i la informació que es recullen al web, són propietat intel·lectual del titular. No se’n permet la reproducció total o parcial, ni el seu tractament informàtic, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari únicament pot utilitzar el material que apareix en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials -exceptuant les imatges- o per incórrer en activitats il·lícites. El titular adverteix que alguns continguts del web poden ferir la sensibilitat d’una part dels seus usuaris i demana responsabilitat a l’hora d’accedir-hi en presència d’altres persones. El titular confia en les bones pràctiques dels usuaris del web, sens perjudici d’exercir totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o ús incorrecte d’aquests drets.

“Psicologia del càncer” es reserva el dret en tot moment, i sense avís previ, de modificar i actualitzar la informació continguda al seu lloc web, o la seva configuració o presentació. Igualment es reserva el dret de suspendre temporalment l’accessibilitat total o parcial al lloc web per a dur a terme operacions de manteniment, reparació i millora.


Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals dels usuaris que es recullen al web gaudeixen de la protecció que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquestes dades s’incorporaran als fitxers de titularitat de“Psicologia en Càncer”. La recollida de les dades personals només es farà amb el consentiment previ de l’usuari, i tindrà com a finalitat atendre les sol·licituds d’informació dels usuaris i el manteniment de la relació que estableixin amb l’administrador, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis dels quals els usuaris en són els destinataris finals.

El titular es compromet a prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva cessió a tercers, alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Es garanteixen la confidencialitat, la integritat, i la disponibilitat, mitjançant la qual l’usuari pot demanar en qualsevol moment l’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades, adreçant-se a l’administrador per mitjà de l’adreça electrònica administracio@psicologiaencancer.com.


Limitació de la responsabilitat

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitza dels continguts i serveis del web. El seu titular no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no autoritzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions de la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, dels efectes de possibles virus informàtics o de qualsevol incidència tècnica a les xarxes telefònica o telemàtica, així com dels danys causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades. L’usuari accedeix al contingut d’aquest lloc sota la seva responsabilitat.

L’administrador s’esforça per maximitzar la veracitat, qualitat i utilitat de tots els seus continguts, però no és al seu abast una garantia completa. Per això demana comprensió davant de posibles errors, i sol·licita i agraeix la col.laboració de qualsevol usuari a l’hora d’informar d’errors o problemes de navegació detectats, posant-se en contacte amb el webmaster a través de la direcció administracio@psicologiaencancer.com.


Llei aplicable i jurisdicció

Per qualsevulla qüestió derivada de la interpretació, execució o eventual incompliment d’aquestes condicions d’ús, independentment del lloc de residència o localització dels usuaris i del lloc on s’inicïi qualsevol requeriment o contenciós, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Manresa. Les presents condicions es regiran, en qualsevol cas, per la legislació aplicable al territori on “Psicologia en Càncer” té la seva raó social.


Gestió de les cookies

Les “cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Les úniques “cookies” que utilitza “Psicologia en càncer” són les corresponents a Google Analytics, un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per a conèixer els seus paràmetres socio-demogràfics.

L’administrador utilitza aquestes estadístiques per a orientar els seus serveis i continguts en funció de les característiques del públic que accedeix al seu lloc web. Les dades recollides no seran cedides, per part de l’administrador a cap altra persona, empresa o entitat que no sigui Google, Inc. Google emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associa l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada.

L’usuari pot rebutjar o eliminar esta “cookie” consultant una de les següents direccions, en funció del seu navegador:

 

Back To Top
Busca