Relaxació Per Persones Amb Càncer

Relaxació per persones amb càncer

Els exercicis de relaxació ajuden a reduir l'ansietat en un moment determinat, milloren la qualitat de vida i faciliten la conciliació del son. Aprendre a fer-los requereix temps i pràctica. Però quan se n'ha après, es pot fer pràcticament a qualsevol lloc i mentre es realitzen altres activitats. Aquest article explica com fer exercicis de relaxació per persones amb càncer.
Llegeix-ne més
Reaccionar Al Càncer Amb Por

Reaccionar al càncer amb por

La por és una de les reaccions més freqüents quan ens diagnostiquen càncer, durant el tractament, i també després. Reaccionar al càncer amb por és normal per les conseqüències que anticipem, i eliminar del tot aquesta por no sembla un objectiu assequible. Però sí que podem fer que l'ansietat sigui menor i ens afecti menys la qualitat de vida.
Llegeix-ne més
Psicooncòlegs: Els Psicòlegs Del Càncer

Psicooncòlegs: Els psicòlegs del càncer

Aquest article és una còpia literal de la carta "Psicooncòlegs: Els psicòlegs del cáncer" que va publicar el 19 d'octubre l'escriptor Carlos G. Miranda al diari "20 minutos". Podeu trobar la font primària a aquest enllaç. Només hi he afegit les imatges, que no formaven part del text original.
Llegeix-ne més
Recull D’articles Sobre Càncer De Mama

Recull d’articles sobre càncer de mama

El 19 d'octubre es commemora a tot el món el Dia Mundial del Càncer de Mama. Es tracta d'una jornada de sensibilització sobre els efectes d'aquesta malaltia i la importància de la seva detecció precoç. A Psicologia en Càncer sempre li he dedicat una atenció especial, i aquest article fa un recull d'articles sobre càncer de mama publicats al blog.
Llegeix-ne més
Objectiu: Curar El Càncer

Objectiu: Curar el càncer

L'objectiu de curar el càncer és a la boca de tothom. En ser una malaltia que afecta tanta gent i amb les conseqüències greus que té, s'hi destinen molts esforços. Però és un objectiu que té força limitacions i no hem de permetre que això ens desviï de metes més realistes: prevenir-lo en tants casos com es pugui i convertir-lo en una malaltia crònica.
Llegeix-ne més